Ett företag för dig

Som efterfrågar ett personligt och kompetent bemötande

Våra tjänster

Husritningar


När du behöver ritningar för ditt bygglov eller önskar dig ett arkitektritat hus

Bygglovsprocess


När du behöver hjälp med kompletta

bygglovsprocesser eller enstaka bygglovsfrågor samt upprättande av bygglovshandlingar

Konstruktion


När du behöver hjälp med konstruktionslösningar för ditt byggprojekt

Övriga ritningar


När du behöver ritningar i övriga sammanhang än till bygglov

Projektledning


När du behöver hjälp med förprojekteringen av ditt projekt och där man upprättar styrdokument för att säkerställa att projektet flyter på utan oförutsigbara problem

Byggledning


När du behöver hjälp med byggledning av ditt stundande eller pågående projekt för att säkerställa att alla byggskeden görs korrekt samt i rätt ordning

BAS P/U - KMA


När du behöver hjälp med antingen rena arbetsmiljöfrågor eller kvalitets-, miljö- & arbetsmiljöfrågor för ditt projekt

Konsultation


När du vill konsulteras i vilka tjänster du behöver eller om du vill få bättre förståelse i t.ex. en bygglovsprocess eller i en byggteknisk fråga

Om ossSpectus Konsult är ett konsultbolag inom samhällsbyggnad som erbjuder sina tjänster inom ett brett område.


Grundaren av bolaget har åtskilliga års erfarenhet inom gruvindustrin i norra sverige där vederbörande har arbetat inom små som stora industriprojekt av varierad komplexitet inom olika ledande befattningar. Samma person har sedan 2019 arbetat mycket med bygglovsfrågor samt byggtekniska frågor i kombination med frågor kring arkitektur.


Spectus Konsult har sitt nuvarande säte i Kiruna men har som mål att erbjuda många av sina tjänster rikstäckande samt täcka större geografiska områden med hela Norrbotten som start för tjänster där fysisk närvaro är ett måste, följt av Storstockholm som andra etapp.Behörigheter

Certifierad Projektledare

Examinerad Byggproduktionsledare

Betong Klass 2 Certifiering

Kranförarbevis (1 A-G, 2 A-G)

Certifierad BAS P/U

Heta Arbeten

Företagskunder

Samarbetspartners

Kontakta oss